Wikipedia Giriş

Wikipedia gönüllü olarak yazılan, bu yüzden özgür ve bağımsız, reklam almayan, sürekli bir şekilde eklemelerle birlikte değişikliklerinde yapıldığı bir internet ansiklopedisidir. Yapılan bu sürekli değişikliklerde bir anlamda yaşayan bir platform olduğu için hiçbir zamanda tamamlanamayacağı varsayılmaktadır. Wikipedia’nın tam olarak 290 dil versiyonu vardır. Bunların 279 tanesinde 100’den fazla madde vardır. Wikipedia sözcüğü wiki ve pedia kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Wiki Hawaii dilinde hızlı veya bilgi amaçlı olarak kullanılan wiki wiki’den türetilmiştir. Pedia ise Antik Yunan Medeniyeti’nde “kapsamlı kültürel eğitim sistemi” anlamına gelen paideia kelimesinden gelmektedir.

Wikipedia’nın güvenilirliği ve doğruluğu üzerine tartışmalar devam etmektedir. Ancak 2005 yılında yapılan bir araştırma sonucuna göre İngilizce Wikipedia’da ki “doğal bilgiler üzerine” girdilerin doğruluğu Britannica Ansiklopedisi ile aynı seviyede bulunmuştur.

Wikipedia’ya sizde yeni bir başlık eklemek isterseniz bilgi girişi yapabilmek için üye olma zorunluluğu yoktur. Gönüllük esasına ve ortaklaşa herkesin ulaşıp değişiklik yapabileceği bir web sayfasıdır. Çoğu internet ansiklopedi projelerinin çoğu üyelik gerektirmektedir ve sadece uzmanların yazılarına izin verilmektedir. Okumaya devam et “Wikipedia Giriş”